Szukaj nieruchomości


Kwadrat Nieruchomości

Aktualności ze świata nieruchomości

08
06/15
Co może zyskać frankowiec
Opublikowano dnia 08 cze, 2015

Jeśli nowy prezydent spełni obietnicę złożoną frankowiczom, ich długi spadną o ponad połowę. Kłopoty czekają za to banki. Kto za to zapłaci?


Czytaj więcej...

Mieszkańcy osiedli domów jednorodzinnych po zniesieniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nadal będą mieli wpływ na powstające w ich sąsiedztwie budynki. Muszą jednak zacząć zwracać większą uwagę na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy.


Czytaj więcej...

Programem termomodernizacji nieruchomości w Polsce zainteresowani są przede wszystkim właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych. Ulepszenia w tym zakresie wprowadzono jedynie w 2 proc. domów jednorodzinnych. Oszczędności z tytułu obniżonych opłat za ogrzewanie i energię elektryczną mogą sięgnąć nawet 50 proc. Plan masowej termomodernizacji w gminie może przynieść dodatkowe korzyści, np. nowe miejsca pracy i rozwój technologii.


Czytaj więcej...
08
06/15
Frankowcy chcą wejść do polityki
Opublikowano dnia 08 cze, 2015

Stowarzyszenie Obrony Poszkodowanych przez Banki „Pro Futuris” planuje stworzenie ruchu politycznego. Na 12 czerwca grupa zapowiedziała prezentację programu oraz różnych scenariuszy możliwych aliansów politycznych.


Czytaj więcej...
08
06/15

Wszystko na to wskazuje. Najbardziej odczują ją najubożsi mieszkający w blokach, emeryci i renciści. Podatek w wysokości do 100 zł rocznie będzie trzeba płacić jednorazowo, a nie jak dotychczas w czterech ratach.


Czytaj więcej...
08
06/15
Od czego zależy wartość nieruchomości?
Opublikowano dnia 08 cze, 2015

Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, przy założeniu, że strona kupująca i sprzedająca są od siebie niezależne oraz nie działają w sytuacji przymusowej mając stanowczy zamiar zawarcia umowy sprzedaży. Istotne jest także, czy upłynął wystarczający czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku oraz do wynegocjowania warunków transakcji.


Czytaj więcej...
08
06/15
Ważne terminy przy rękojmi za wady
Opublikowano dnia 08 cze, 2015

Jeśli kupiona rzecz ma wady, można ją reklamować u sprzedawcy. Trzeba jednak pamiętać o ważnych terminach, których upływ może spowodować utratę uprawnień z rękojmi. Sprawę dodatkowo komplikuje zmiana przepisów, jaka nastąpiła 25 grudnia 2014 r.


Czytaj więcej...

Wydawałoby się, że właściciele domów jednorodzinnych dysponują większą swobodą niż mieszkańcy bloków. W praktyce jednak zdarzą się przypadki, kiedy nawet wymiana okien czy budowa ogrodzenia na własnej działce będzie wymagała zdobycia specjalnego pozwolenia. Przygotowaliśmy listę popularnych przydomowych inwestycji, które nie obędą się bez dodatkowych formalności.


Czytaj więcej...
08
06/15

Możliwość zabudowy nieruchomości wynikająca z dokumentu opracowanego przez notariusza nie oznacza jeszcze wiążących dla organów okoliczności. Należy zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego w gminie choć i ten nie musi być najważniejszy.


Czytaj więcej...

Spór o granicę działki to chyba najbardziej typowy konflikt z sąsiadem. Dlatego przed kupnem działki należy zwrócić uwagę, czy ogrodzenie postawione przez sprzedającego bądź sąsiada stoi prawidłowo wzdłuż granicy, czy też nie obejmuje kawałka położonej obok działki. Jak zatem sprawdzić granicę działki?


Czytaj więcej...

Aktualności

Na naszej stronie publikujemy najnowsze newsy ze świata nieruchomości.